Livra Kvinnoklinik stänger ner sin verksamhet.

Vi har fattat beslutet att lägga ner Livra Kvinnoklinik och att avsluta vår verksamhet. Beslutet har vuxit fram under den senaste tiden och är en direkt konsekvens av de oväntade förändringar som företaget gick igenom vid årsskiftet.

Livra Kvinnoklinik var redan från början tänkt att utgöra ett komplement till den offentliga vården genom att erbjuda individualiserad och personlig vård av hög kvalitet och hög tillgänglighet, utan väntetider.

Vår vision var att vi skulle utöka vår verksamhet med flera olika yrkeskategorier, för att på det sättet kunna erbjuda en helhetssyn på hälso-, och sjukvård till kvinnor. Förutsättningarna för att utveckla och driva Livra Kvinnoklinik i den tänkta riktningen, försvann i och med en av grundarnas plötsliga avhopp från verksamheten.

Vi har upplevt en tilltagande patienttillströmning under våren, vilket naturligtvis har varit glädjande. Samtidigt har detta lett till att tiden inte räcker till, för endast en läkare.

Det har varit en svår och känslosam process att komma fram till beslutet att lägga ner Livra Kvinnoklinik och det känns tråkigt att behöva skriva den här texten. Samtidigt är vi oändligt tacksamma över det förtroende och den fantastiska respons som vi har fått från våra patienter. Ni har gjort att den här resan har varit värd varenda stund!

Tack för den här tiden och på återseende!

Med vänliga hälsningar,

Oscar och Charlotte Lührs