Priser för besök hos privat gynekolog

Priser

Priserna nedan gäller för privatbetalande patienter. Har du en sjukvårdsförsäkring, privat eller genom ditt arbete, kan du kontakta försäkringsbolaget och fråga dem om du kan söka till oss på Livra Kvinnoklinik.

Observera att det utöver kostnaden för besöket kan tillkomma avgifter för eventuell provtagning, såsom cellprov, vävnadsprov, bakterieodling och blodprover.

Eventuell provtagning beror på symptom och undersökningsfynd. Det går därför inte att på förhand få information om vilka prover som kan bli aktuella. Vi informerar dock alltid innan provtagning sker.

Saknar du prisuppgift på någon undersökning eller utredning? Kontakta oss.

Ett läkarbesök hos oss inkluderar

- Läkarsamtal
- Gynekologisk undersökning
- Gynekologiskt ultraljud
- *Nödvändig provtagning
- Receptförskrivning

*extra kostnad kan tillkomma.

Läkartjänster

Pris

Läkarbesök 30 min
Inklusive ultraljud.
1 690 kr
Läkarbesök 60 min
Inklusive ultraljud.
3 300 kr
Ultraljud i tidig graviditet
900 kr
Utöver kostnad för läkarbesök.
fr 650 kr
Vävnadsprov
Utöver kostnad för läkarbesök.
fr 1 060 kr
Bakterie-, svamp- eller virusodling
Utöver kostnad för läkarbesök.
fr 450 kr
Urinodling
fr 450 kr
Inklusive provtagning.
4 850 kr
Inklusive läkarbesök dubbeltid och provtagning, partner medföljer. Telefonuppföljning.
4 890 kr
Inkluderar inledande möte på 60 minuterstid, nödvändiga blodprover, undersökning inklusive spolning av äggledare, spermieanalys (ej kromosomanalys) och en uppföljande 30 minuterstid med information om utfallet av utredning och vidare planering.
8 950 kr
Receptförskrivning
Utanför läkarbesök.
490 kr
Medicinsk abort i hemmet
Tjänsten kommer snart
Spolning och ultraljud av livmoder och äggledare
2 390 kr
Tolksamtal över telefon
OBS! kräver minst 60-minuters läkartid och måste bokas två dygn i förväg
1 000 kr

Vi har tillgängliga tider!

Upplev vård utan väntetider

Vi på Livra Kvinnoklinik sätter dig som patient i centrum. Vi ser till att du får den vård du behöver utan att behöva känna oro över att vänta. Med dagens vårdköer inom kvinnosjukvård, söker allt fler sig till privata gynekologkliniker. Gör det du också, och se fördelarna.

Vi är en privat gynekologimottagning, som gör det möjligt för dig att enkelt få tillgång till kunnig och personlig vård. Hos oss är du som patient i centrum. Vi bedriver vård av högsta kvalitet, på ett sätt så att du som patient också upplever detta.
040-39 65 39

Telefontider
Tisdagar samt torsdagar 10.00 - 12.00.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram